søndag 4. juli 2010

"Livet langs overflaten" - En artikkel om overflatefiske

Gresset er vått og rekker meg til livet der jeg tråkker meg vei mot skogholtet. Det knirker i regntøyet, og i trærne har svarttrost begynt sin vakre kveldssang. Jeg entrer skogholtet, setter meg ned i bløt mose og skuer utover elven. Ute av syne, ute av sinn – jeg får følelsen av å være en jeger; en som ingen vet at er der. Mine våpen er stang, snelle og en bag med kunstagn i diverse former.

Utstyret settes sammen, mens jeg satser på at myggsprayen holder unna hordene som nå har begynt å spore meg opp. Jeg åpner utstyrs-skrinene, tar et overblikk, ser på elven en gang til, studerer skumringen og forsøker å se for meg hvordan lys og bevegelser nå oppfattes under vann.

Så fallet valget av kunstagn – jeg er klar til å liste meg ned til elvebredden, der høyt gress og siv forteller om perfekte områder for bakhold.

Første kastet tas; jeg mer hører enn ser det lille plasket idet kunstagnet treffer vannet bak en liten banke i utkanten av elvebredden. Rolig innsveiving.. nykk-stopp.. nykk.. og så er den der: Blant elvegress og på grunt vann har den ligget og ventet på nettopp dette; et uforsiktig dyr som nå er blitt et bytte. Vannspruten står og fra bergveggen et stykke unna lyder det et kort ekko av plasket. Så blir vannflaten stille igjen. Pulsen min har økt, men hjertet føles som om det har stoppet. Jeg forsøker forsiktig sveiven på snella, får igjen kontakt med kunstagnet. Det er ingenting der; fisken bommet. Denne gangen kom den heller ikke tilbake for å avslutte jobben - for en gangs skyld.

Livet langs overflaten

Dette er et minne fra en tur med målrettet fiske etter gjedde ved et elveleie jeg liker å ferdes ved. Målrettet fiske med såkalte «topwater bait» - eller «overflatekunstagn» - om vi skal forsøke å gi det en norsk betegnelse.

I denne artikkelen skal jeg ta for meg dette fisket. Kanskje har du prøvd det før, eller det kan være at du nå får inspirasjon til å utforske et fiske du tidligere ikke har gitt deg i kast med.

Det er som regel to typer kunstagn som går igjen innen dette fisket: Popper og walker. Begge er flytende og opererer kun langs overflaten. Det finnes også to andre typer som vi kan klassifisere innen overflatefiske, disse skal jeg også ta for meg litt senere i artikkelen. La oss starte med å ta en nærmere titt på en popper.

Popper

Ved første øyekast ligner en popper på en wobbler. Likheten er stor, men det er et par forskjeller. En popper er ikke utstyrt med styreskje, da den kun skal fiske langs overflaten. I den forbindelse kommer vi inn på noe ved designet som virkelig skiller en popper fra en wobblerpopperen har en innhul snute.


                                                       Snuten til en Rapala Skitter Pop SP-9

 Helfigur

Det er dette som sørger for den effekten som gir popperen sitt navn. Når kunstagnet fiskes med riktig teknikk blir vann og luft «fanget» i den innhule snuten, for så igjen å bli presset ut foran popperen. Dette gir små plask, bobler og forstyrrelse av vannoverflaten; en imitasjon av en skadet fisk som strever for å komme seg ned i vannet igjen. Med andre ord et lett bytte for en rovfisk.

Fisketeknikken er litt anderledes enn ved f.eks. vanlig kasteslukfiske, men det er lett å finne rytmen. Man kaster ut popperen, og lar den ofte ligge til ringene i vannet har spredd seg et stykke unna. Dette i tilfelle det skulle stå fisk rett under der popperen har landet; da får fisken litt ekstra tid til å beskue det som nettopp landet på vannet. Så sveiver man inn sene til kontakt med popperen oppnås. Man sveiver sakte og holder kontakten, og mens man gjør dette, gjør man et kort og lett nykk med hånden som holder stangen, slik at popperen beveger seg. Når bevegelsen gjøres, blir popperen dratt mot deg og det oppstår plasking og bobler fra den - noe rovfisk kan høre på lang avstand. Variasjon i bevegelse vil skape variasjon i popperens effekt.

Som med så mye annet fiskeutstyr, leveres poppere i forskjellige størrelser og farger – man får de fra små modeller som passer ypperlig til fiske etter f.eks. ørret, abbor, asp og lignende, til store modeller som passer til fiske etter stor lyr, sei, gjedde m.m.

Utvalget i vanlige sport- og fritidsbutikker er ofte rimelig begrenset hva overflatekunstagn angår. Derfor skal jeg i oppsummeringen av denne artikkelen gi noen tips om hvor du kan handle for å sikre deg både godt utvalg og gode priser. Det er også mulig å sende meg e-post for å få tips om selve fisket.

Men la oss nå først ta en kikk på hva en walker er, og hvordan man fisker med den.

Walker

Det er ikke så lett å komme opp med et norsk uttrykk som kan erstatte «walk the dog»-uttrykket som brukes når det prates om denne type fiske. «Gå tur med hunden» gir ikke særlig mening, så jeg skal ikke bruke noen oversettelse på uttrykket. Det jeg der imot kan gjøre, er å fortelle at uttrykket beskriver kunstagnets gange; det er litt som en svinsende hund.

I motsetning til en popper som beveger seg rett frem, og med plasking, så har en walker en konstant sikk-sakk bevegelse langs overflaten. Ut ifra hvor kontant man fører stang og snelle mens man utfører teknikken, så kan man få kunstagnet til å enten gli ut i nokså vide sikk-sakk baner, eller man kan føre det i tette sikk-sakk mønstre hvor kunstagnet går hurtig i samme mønster. En walker har ingen innhul snute eller styreskje; den er formet slik at undersiden nærmest blir som en liten kjøl, som gjør de glidende bevegelsene på overflaten mulig.

                                              Snuten til en Lucky Craft Super Sammy walker

 Helfigur

Igjen så er det i håndleddet at teknikken må sitte for at kunstagnet skal bevege seg slik det er designet for å gjøre. Ved lette og konstant gjentatte «nykk» med håndleddet som holder stangen, vil walkeren bevege seg i sikk-sakk, samt lage små bobler og plaskelyder hver gang snuten på kunstagnet snur for å vende i motsatt retning. Disse gjentatte bevegelsene kan drive rovfisk til vanvidd, og ofte vil lyden fra innebygde skranglekuler i kunstagnet være med på å lokke til seg rovfiske som i utgangspunktet er et stykke unna. Mange rovfisk vil uten å nøle stige flere meter for å ta et skadd bytte på overflaten.

Selve fisket

Ofte er angrepene på overflatekunstagn så voldsomme at rovfisken rett og slett bommer helt eller delvis ved første angrep, og derfor gjør gjentatte forsøk på å sikre seg byttet. I den forbindelse er det en ting som er svært viktig å huske: Ikke gjør tilslag om du ser at fisken er i ferd med å ta! Fisken skal ta og kroke seg selv, før man løfter stangen til tilslag. Dette gjelder særlig om man fisker etter gjedde langs siv og banker, hvor man ofte kan se "plogen" i vannet idet gjedda skyter fart mot kunstagnet før den tar. Hvis man gjør tilslag ut ifra når man antar at fisken tar tak, vil man i de aller fleste tilfeller kun ende opp med å rive kunstagnet ut og vekk fra fiskens munn.

Etterhvert som man blir kjent med teknikken som er nødvendig for å føre en walker dit man vil, når man vil, så får man erfare at den kan føres inn mellom f.eks. vannliljer, gress o.l. uten å sette seg fast hver gang. Selvsagt kan og vil den sette seg fast fra tid til annen, men det er ganske utrolig hvor nøyaktig man kan styre den om man sikter etter sikk-sakk bevegelsene og hastigheten man utfører disse med.

Jeg har fisket mellom vannliljer hvor det har vært mindre enn en halvmeter med vann, og opplevd at gjedder over 5000 gr. har ligget der og tatt. Så man får av-fisket selv små områder, om man bare tar seg litt tid og planlegger kastene.

Som nevnt så er gjedde ofte en av de fiskene man ser før selve angrepet finner sted. Det gjelder selvsagt ikke hver gang; noen ganger er angrepet så brått og voldsomt at vannet virker til å eksplodere et kort øyeblikk - hvor angrepet kommer fra siden, bakfra eller underfra.

Abbor er også en art som forfølger kunstagnet et stykke, før angrepet kommer. Like før angrepet, vil man ofte se at abborens ryggfinne reiser seg og kan sees over vann. Det blir rett og slett litt "Haisommer"-følelse over det, og man holder pusten idet man ser ryggfinnen akselerere mot kunstagnet. Ørret/sjøørret angriper ofte fra undersiden; noen ganger så kraftig at både fisk og kunstagn slenges klar av vannet.

Utstyr - Hva behøves?

Kunstagn:

Til fisket langs Norges kyst, vann og innsjøer så har man sjelden bruk for virkelig store kunstagn, ofte holder det med et utvalg opp til 40 gram. Hva farger angår, er det mye smak og behag og personlige erfaringer. Jeg liker å ha et utvalg som dekker de fleste vanlige spekter - fra de skarpe fluoriserende farger i uklart vann, til sølv/grå/svart som passer godt på solskinnsdager, samt i skumring. En skarp rosa walker brukt i skumringen har ofte gitt gode resultater. Det finnes en mengde forskjellige varianter hva form, fasong, o.l. angår. Man bør kjøpe et par av hver man syns ser bra ut; følge magefølelsen litt.

Jeg er svært fornøyd med walkere fra Sammy, Sebile, Heddon, Strike Pro og Yo-Zori. Skjønt jeg har også flere navnløse walkere, hvor noen av de overrasker med en fantastisk gange og langtkastende egenskaper. Av poppere så er jeg svært fornøyd med Rapala Skitter Pop, Kamikaze, Yo-Zuri, Storm, Berkley, Maria Chico Boca m.m.

Som ved endel annet fiskeutstyr, er det noen ganger nødvendig å gjøre noen modifiseringer selv. Jeg pleier alltid å sjekke treblekrokene som følger med, og ender også nesten alltid opp med å bytte de med treblekroker fra Owner. Av og til leveres også walkere og poppere med for store, eller for små kroker. Dette kan ødelegge gangen, samt gjøre kunstagnet for lett/for tungt. Er det for tungt, vil det ligge for dypt langs overflaten, og er det for lett, vil det kunne slå rundt og kroke snøret med bakre treblekrok. Sliter du med å få et kunstagn til å gå som du ønsker, kan det være verdt å sjekke nettopp dette.

Stang:

Det som er viktig, er at stang og snelle passer fisket. Man kan bruke vanlige haspelstenger, men da bør den ikke ha for myk aksjon, særlig om man skal fiske med walkere. Hvis man har en stang på rundt 10 fot, så blir det etter en stund mer slit enn moro. Grunnen til dette er at det er et aktivt fiske med mye bruk av håndledd, og et behov for en stang hvor tuppen er stiv nok til å gi kunstagn bevegelsen de er ment å ha. Er stangtuppen for myk, vil det resultere i unøyaktig gange og det blir tungvindt å føre kunstagnet etter en stund.

Til fiske med poppere kan man bruke haspelstang, men man bør vurdere å investere i mer egnet utstyr om man vil utvide fisket og man føler at det blir for "mykt" med haspelutstyr.

Selv bruker jeg et baitcaster-oppsett (Baitcaster-oppsett er en stang på rundt syv fot, og en lavprofil multiplikatorsnelle), bestående av en Daiwa Zillion Coastal HSLA100 - fylt med 0.19 Power Pro, på en DAM Calyber Baitcaster 7-28 gr. Skal man fiske mye i strekk så er det viktig at utstyret veier lite, ligger godt i hånden og leverer innen variert fiske. Man blir fort sliten i hender og armer om utstyret er for tungt.

En baitcaster-stang er lett, kort og har en tupp som er stiv nok til å gi kunstagn den/de bevegelsene de er laget for å gjøre. Kombinert med en lavprofil multiplikatorsnelle (her er det et stort utvalg å velge i) får man da et oppsett som er lett nok til at man kan stå og kaste gang etter gang uten at man blir sliten i hverken armer eller rygg.

Snelle:

Har du planer om å fiske i både ferskvann og saltvann, så bør du vurdere å investere i en multiplikatorsnelle som er laget for å tåle saltvann. Hos meg falt valget til slutt på nevnte snelle fra Daiwa (les om test av snellen her: Daiwa Zillion Coastal), som følge av at jeg søkte råd fra erfarne amerikanske bass-fiskere på et nett-forum. Før jeg valgte den snellene, kikket jeg på mange andre muligheter. Snellen som kom på andreplass, var Abu Revo Inshore; også en modell laget for å tåle saltvann, samt med en meget sterk og god brems. Les om test av snellen her: Abu Revo Inshore

Man må velge det man føler er riktig, og det viktigste er at man selv er fornøyd og har tro på det man skal kjøre fisk på.

Vær oppmerksom på en ting før du kjøper snelle: Oppsøk en butikk som selger lavprofil multiplikatorsneller, fest snellen på en stang, og kjenn hva som blir riktig av venstre/høyrehåndsveiv for deg. Personlig er jeg helt avhengig av å ha venstresveiv på alle mine sneller, og jeg hadde aldri fått til teknikken ved overflatefiske om jeg hadde valgt en multiplikatorsnelle med høyresveiv.

Sene:

Av sene er det en fordel å velge multifilament, f.eks. "Power Pro", siden det gir utmerket kontakt med kunstagnet, tåler stor fisk, og er sterkt nok til å kunne dra løs kunstagn fra vannliljer, mindre grener osv. Ikke gå for langt ned i tykkelse; det kan gi mye plunder ved "backlash". Tykkelsen 0.19 har så langt passet utmerket for mitt fiske, og de få gangene det blir "backlash" så er det lett å få det fikset kjappest mulig. Det man må passe på, er at snøret ikke blir slitt over skarpe steiner og lignende.

Hvis du skal fiske med fortom og nokså lette kunstagn, vil jeg komme med et forslag: Unngå gjeddefortom fra butikk, samt at man heller ikke bør bruke tykkere mono-sene som fortom. Grunnen til dette, er at butikk-fortomer er litt for tunge til bruk på lettere kunstagn. Det gir igjen unøyaktig gange, gjør kunstagnet vanskelig å fiske med, du kan oppleve at kunstagnet dras ned osv. Tykk mono til bruk etter gjedde, bør unngås av den enkle grunn at en gjedde med letthet kan kappe 0.80 sene og tykkere. Hvis det brukes annet enn wire, bør det investeres i tykk fluorocarbon.

Jeg har gått over til å bruke wire, kjøpt i lengder à 3 meter i ønsket .lb-tykkelse, som man kan knyte selv. Merkene jeg bruker, er "Tyger Leader", "Toothy Critter", "Fox Carbo Flex" og "Surflon Micro Ultra". Jeg fester en liten tønnesvivel (#12 eller #14) fra Mustad i multifilamentet, så knyter jeg fast wireen med en standard "Tuna knot". Deretter knyter jeg wireen til kunstagnet med min egen versjon av Rapala knot. Alternativt kan man lage seg noen crimpa fortommer med passende splittring; dette gjør det lettere å skifte kunstagn raskere.

Dette gir lite vekt foran kunstagnet, gangen blir som den skal være og viktigst av alt: Det tåler stor fisk.

Jeg har også opplevd en annen bonus-effekt ved å bruke en svivel foran: Svivelen blir hoppende fra side til side ved fiske med walker. Dette har flere ganger lokket småfisk til å angripe den, siden den ser ut som noe smått som spretter rundt. Småfisk har lokket rovfisk, som har skremt småfisken avgårde, og heller tatt walkeren.

Så gjenstår de to andre kunstagn jeg nevnte litt tidligere. De havner litt midt i mellom popper og walker, som følge av utseende og fiskeområde.

Rapala Skitter Prop

Rapala er et merke som leverer en variant som heter Rapala Skitter Prop. Her er kunstagnet noe i likhet med en walker, men kroppen er mer torpedo-formet. Foran bakre treblekrok, sitter en liten propell av metall. Ved rykkvis innsveiving, skyter propperen fart langs overflaten og propellen får kjølvannet til å plaske og boble. Det er en ganske artig variant, som jeg håper bruke litt mer fremover.

 Rapala Skitter Prop

Rapala X-Rap Sub-Walk

Også her står Rapala for kunstagnet. En Sub-Walk er en walker med to små styrefinner bakerst; hvor kunstagnet er formet og balansert for å ha en tilnærmet nøytral oppdrift under fisket.

 Rapala X-Rap Sub-Walk

Forskjellen er allikevel det fra en walker, at Sub-Walk synker sakte i vannet. Ved nokså kontant rykkvis innsveivning, oppfører den seg til dels som en walker under vann; bare med mer uforutsigbare bevegelser. Ikke forvent en like kontant sikk-sakk bevegelse som en standard walker har; denne sklir litt hit og dit, og ofte vil den mest til venstre. Fisk den på grunt vann slik at du ser den i vannet til du legger merke til hva som behøves for å få den på gli, bokstavlig talt. Prøv noen kontante, rytmiske nykk med stangen, slik at du kjenner motstand i snøret, og se om den da går som du ønsker. Mange gir opp dette kunstagnet etter en stund pga at de syns det stadig drar seg kun mot venstre, eller at gangen ikke er som forventet. Trikset er å lære seg teknikken på grunt vann, hvor man kan se kunstagnet, og lære seg hvilke stangbevegelser som gir hvilke bevegelser av kunstagnet. Med litt øvelse vil man huske hva som må til for å få de rette bevegelsene. Kunstagnet er veldig følsomt for strøm og bølger, da mister den gangen veldig fort.

Det er også en liten tålmodighetsprøve å la den synke dypt nok noen ganger, og den vil stige opp mot overflaten når du fisker den inn, men fordelen er at den kan vekke oppmerksomheten fra rovfisk som er litt ekstra selektive den dagen.

Jeg fikk opp øynene for Sub-Walk en dag hvor gjeddene nektet å ta overflatekunstagn. De dunket til de med snuten, slo de vekk og lignende, men nektet å hugge. Da jeg satte på en Sub-Walk forandret alt seg; det ble fire gjedder på fem kast og jeg fikk ny tro på kunstagnet. Troen ble ikke mindre da jeg fikk ny pers. på gjedde - en vakker fisk på 11400 gr. - tatt på en oransje Sub-Walk bare noen meter utenfor der jeg stod på land.

Rapala X-Rap Sub-Walk leveres i to størrelser - 18 gr. og 60 gr. Sistnevnte passer nok godt til blant annet lett jerk-fiske.

Oppsummering og diverse tips

- Sørg for at snellebremsen ikke er for hard. Du skal kunne dra ut sene for hånd uten å måtte ta hardt i. Dette er viktig i tilfelle stor fisk tar og gjør utras like etter, noe som er veldig vanlig.
- Ikke gjør tilslag for tidlig. Om fisken bommer ved første angrep, forsøk å lokk fisken til å angripe på nytt og gi deretter tilslag når du kjenner at fisken er på.
- Invester i en veiematte/veienett, en god og nøyaktig vekt, og en passende tang til avkroking av fisken. Alt dette vil ikke koste deg så mye, og du vil få mer glede av fisken om du behandler fisk du ikke tenker bruke til mat ordentlig og setter de tilbake i vannet. Sørg for å ta bilder av fisken om du ønsker å ha et ekstra godt minne fra turen. Dette hjelper deg også til å huske bedre hva, hvor og når fisken tok - en fordel i forbindelse med planlegging av senere turer.
- Ved gjeddefiske på grunt vann om sommeren, ikke kjør gjedda over lang tid hvis fisken skal gjenutsettes. Forsøk å få kontroll over fisken raskt, få fisken til land, av-krok fisken med passende verktøy, og hold fisken rundt sporden under vann til fiskens krefter er tilbake og du kjenner at den begynner å "sparke fra". Da kan den slippes; se til at den faktisk svømmer avsted og ikke legger seg på siden.
- Får du gjedde med litt størrelse (over 3000 gr.), sett den gjerne tilbake etter avkroking. Mange tror de gjør vann og elver en tjeneste ved å ta livet av store gjedder. Dette til tross for at storgjeddene er de individene som holder bestanden av smågjedder i sjakk. Fjerner man storgjeddene, blomster bestanden av smågjedder og dermed blir annen fisk mer utsatt i de områdene. Sett storgjedda uskadd tilbake i vannet, og gled deg over opplevelsen, samt muligheten til å treffe på nettopp denne gjedda ved en senere anledning.
- Prøv overflatefiske i skumringen; både i saltvann og ferskvann. I saltvann jager ofte sjøørret, sei, lyr, torsk og andre arter nær land når det går mot kveld. Se etter vak, byttefisk som forstyrrer overflaten og lignende - kast kunstagnet i nærheten, sveiv inn og hold pusten..
- Prøv overflatefiske fra båt; ofte går det fisk som du ikke ser eller tenker over, høyt i vannet rundt deg. I ferskvann, legg båten til rette i nærheten av sunkne trær, trær som henger utover vannet, utenfor områder med siv og vannplanter, steder hvor små holmer og lignende stikker opp. I saltvann kan du legge båten innved skjær, steder hvor vannet ledes igjennom passasjer ved øyer, kast mot grunne områder og fisk utover mot båten, test gjerne også midt ute på sjøen; kanskje kan du få deg en stor overraskelse.

Så noen tips angående utstyr og lignende:

- Finner du ikke et så variert utvalg av kunstagn som du ønsker? Ta turen innom f.eks. www.avkrokenfiske.com (Avkroken - overflatekunstagn nederst på siden), eller send en e-post hvis det er noe du er ute etter; kanskje er det mulig å skaffe.

- Opprett en konto på www.ebay.com, registrer VISA-kortet ditt og gjør deretter søk på walker, walk the dog, topwater, popper, topwater lure, topwater bait osv. Et tilnærmet ubegrenset marked av variasjon venter, og du må ikke bli overrasket om du blir lettere "hektet" på å handle der.

Husk på enkelte ting ved handel fra utlandet: 1. Det er mva på varer over 200 kr i Norge. Fiskeutstyr er tollfritt, men mva må iberegnes om du handler vare(r) over 200 kr. 2. Sjekk at eBay-selger sender varer til Norge før du kjøper en vare. 3. Mange steder oppgis ikke kunstagn i gram, men i oz (ounce). Lurer du på hva f.eks. 5/4 oz blir i gram, så er det så enkelt som å skrive "5/4 oz in grams" i Google, så får du da oppgitt vekten i gram.

- Søker du kontakt med andre sportsfiskere for å utvide ditt fiske generelt? Registrer deg på forum hos www.storfisker.no, www.fiskersiden.no, besøk og les sportsfiskeblogger for å få økt kunnskap og erfaring.

Oppsummering

Denne artikkelen ble lenger enn jeg trodde den ville bli; man lærer stadig noe og dermed øker også mengden av informasjon. Ta gjerne kontakt med meg om det er noe du lurer på, eller om du ønsker å dele en opplevelse du har hatt ved overflatefiske.

Jeg håper at denne artikkelen, samt bloggen, kan bidra til å kaste litt lys over fiskemetoden, inspirere noen til å forsøke fisket og oppleve den spenning og glede det er når rovfisk tar overflatekunstagn. Det vil glede meg mye om nettopp du som leser dette opplever en ny del og glede av sportsfiske etter å ha gitt overflatefiske et forsøk.

- Jon Kolstad -
   20.08.2010